hvad er Bowen terapi

Bowen terapi eller som det også kaldes i Danmark – Bowtech.

Jeg har valgt at bruge Bowen terapi.

Bowen terapi er en meget blid form for Bindevævs terapi, der er trods sin blidhed er meget kraftfuldt. Dette er muligvis på grund af, at behandleren med sine blide greb, stimulere kroppen til at bruge dens egen evne til at helbrede sig selv, i dens eget tempo og orden, ofte med markante resultater.

Den tid vi lever i, er for det meste tempofyldt. Dette er hårdt for kroppen. I stedet for at fokusere på et enkelt symptom, henvender Bowen teknikken sig til hele kroppen, ved at genoprette balancen via det autonome nerve system (ANS).

ANS kontrollere over 80 % af kroppens funktioner og er meget følsomt over for udefra kommende stress påvirkninger. Når vores liv leves i så højt et tempo overstimuleres den sympatiske del af ANS- den del der siger kæmp, flygt eller spil død. Det er den tilstand, der gør at kvinder oplever at en fødsel kan gå i stå, når de sætter sig ind i bilen for at køre på fødeafdelingen.

I urtiden skulle kvinden kunne stoppe fødslen, hvis hun kom i fare, således at hun kunne flygte, og her var det den sympatiske del af ANS der slog til.

En bedring i kroppens tilstand kan først begynde, når ANS skifter fra sympatisk til parasympatisk – den del der siger hil, slap af og reperationstilstand. Det ser ud til at Bowen teknikken er med til at sætte gang i dette skifte. Under en behandling ses det ofte, at klienten hurtigt kommer i en dyb afslappet tilstand, og til tider falder i søvn, og der vil ofte opleves en rumlen i tarmsystemet